جمعه 30/06/97 23:51
 
 
توجه

           قیمت طلا و جواهرات مطروحه در هر مزایده در آخرین روز اعلام میگردد

  راهنما و نمونه فرمهای خود اظهاری طرح تخصیص کد رهگیری طرح شبنم

  مراحل عضویت در سامانه مزایده های الکترونیکی دولت ( ستاد)

مزایده گران می توانند جهت رویت لیست کالاهادرمزایده علاوه بر سایت سازمان  tamliki. ir  به آدرس  eauc.setadiran.ir سامانه مزایده های الکترونیکی دولت نیز رجوع نمایند .

 لازم به ذکر است کلیه مراحل مربوط به  شرکت در مزایده شامل : پرداخت ودیعه ، ارسال پیشنهاد قیمت ، پذیرش / عدم پذیرش برنده بودن ، پرداخت وجه مزایده ( پارتی ) و دریافت مجوز خروج کالا از طریق سامانه مزایده های الکترونیکی دولت به آدرس eauc.setadiran.ir قابل انجام می باشد .
- نحوه پرداخت مبلغ ودیعه از سوی مشتریان :
1 - بصورت الکترونیک و یا نقدی - بازپرداخت مبلغ ودیعه از سوی سازمان پس از اعلام برندگان حدودا یکماه
2 -بصورت چک تضمینی و یا ضمانتنامه - بازپرداخت از سوی سازمان پس از اعلام برندگان حداکثر یک هفته
رویت اطلاعات کالاهای مزايده منقول
راهنمای جستجو
شماره مزايده :
استان :
شرح پارتي :
شرح كالا :
قيمت از : تا :

ليست اقلام مزايده
انتخاب استان پارتي شرح‌پارتي ارزش‌ريالي‌ پارتي رویت ‌كالاها تصوير فيلم